Програма Еразъм+ 2014/2021

Студентска мобилност с цел обучение

Еразъм студентска мобилност с цел обучение (СМО) представлява период на обучение в партниращо висше училище в чужбина. Този период е част от програмата за обучение на студента, завършваща с някоя от следните степени: бакалавърска, магистърска или докторска степен. Мобилността е необходимо да отговаря на обучението на студентите и техните потребности за личностно развитие.

Продължителността на мобилността е от 3 до 12 месеца (един или два семестъра) по време на всяка степен на обучение.

За периода на своята мобилност студентите получават Еразъм грант: финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в стандарта на живот в чужбина. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите. Изчислява се като месечна ставка, която се определя всяка година.

Обща информация и условия за кандидатстване

 

* * *

СТУДЕНТСКА ЕРАЗЪМ КАМПАНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 ЕРАЗЪМ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В НБУ:

 

  • 1. декември 2016 г. от 14:40 ч. до 16:10 ч. в 115 зала, корпус 2
    Срещата ще бъде с акцент върху европейската програма "Еразъм+" и подкрепата, която предлага за реализирането на мобилности в други държави с цел обучение и с цел практика. Гостите ще имат възможността да се запознаят и с дейността на доброволческата организация Erasmus Student Network NBU. Също така колеги от НБУ, които са участвали в програмата и други нови колеги, които пристигнаха от цяла Европа, за да се обучават в нашия университет през настоящия семестър, ще споделят впечатления и преживявания от своите Еразъм мобилности.

 

 

ЕРАЗЪМ КОНКУРС 2017 г.

 

I. КРЪГ

Подаване на документи: от 08.03.2017 г. до 05.04.2017 г.

 

- Формуляр за кандидатстване;

- Академична / обща справка: с общ успех минимум мн. добър (4,50) въз основа на всички взети изпити по програма до момента;

- Владеене на чужд език: минимум ниво В1 с успех мин. (4,50). Признават се международно валидни сертификати или ниво, покрито в НБУ.

 

Обявяване на резултатите от I. кръг: 19.04.2017 г. (на информационното табло до Еразъм офиса, корпус 2, офис 707)

 

II. КРЪГ

Интервю по департаменти: от 21.04.2017 г. до 28.04.2017 г.

Резултати по департаменти: до 05.05.2017 г.

  • 12. май 2017 г. от 13:00 ч. до 16:10 ч. в 409 зала, корпус 1Информационна среща със селектираните Еразъм студенти и академичните координатори.

* * *

 

 

Документи за Еразъм+ мобилност

- Презентация "Аз съм Еразъм студент";

- Nomination Letter;

- Learning Agreement: Before the Mobility;

- Learning Agreement: During the Mobility;

- Learning Agreement: After the Mobility;

- Как се попълва Learning Agreement: указания;

Индивидуален договор за финансиране на мобилността & Указания за попълване на индивидуалния договор;

- Декларация за защита на личните данни;

- Еразъм студентска харта

_________________________________________

 

- Доклад за акредитиране на курсове в НБУ