Програма Еразъм+ 2014/2021

Студентска мобилност с цел обучение

Еразъм студентска мобилност с цел обучение (СМО) представлява период на обучение в партниращо висше училище в чужбина. Този период е част от програмата за обучение на студента, завършваща с някоя от следните степени: бакалавърска, магистърска или докторска степен. Мобилността е необходимо да отговаря на обучението на студентите и техните потребности за личностно развитие.

Продължителността на мобилността е от 3 до 12 месеца (един или два семестъра) по време на всяка степен на обучение.

За периода на своята мобилност студентите получават Еразъм грант: финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в стандарта на живот в чужбина. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите. Изчислява се като месечна ставка, която се определя всяка година.

Обща информация и условия за кандидатстване

 

 Пътеводител на Еразъм студента, който носи кратка, но важна информация относно Еразъм+ мобилността

 

 

СТУДЕНТСКА ЕРАЗЪМ КАМПАНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 ЕРАЗЪМ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В НБУ:

 

 

 

 

 

ЕРАЗЪМ КОНКУРС 2018 г.

 

I. КРЪГ

Подаване на документи: от 09.03.2018 г. до 10.04.2018 г.

 

- Формуляр за кандидатстване;

- Академична / обща справка: с общ успех минимум мн. добър (4,50) въз основа на всички взети изпити по програма до момента;

- Владеене на чужд език: минимум ниво В1 с успех мин. (4,50). Признават се международно валидни сертификати или ниво, покрито в НБУ.

 

Обявяване на резултатите от I. кръг: 17.04.2018 г. (на информационното табло до Еразъм офиса, корпус 1, офис 111)

 

II. КРЪГ

Интервю по департаменти: от 18.04.2018 г. до 27.04.2018 г.

Резултати по департаменти: до 08.05.2018 г.

  • 11 май 2018 г. (петък) от 14:40 ч. до 17:50 ч. в 304 аудитория, корпус 2 Информационна среща със селектираните Еразъм студенти и академичните координатори.

* * *

 

 

Документи за Еразъм+ мобилност

- Презентация "Аз съм Еразъм студент";

- Nomination Letter;

- Learning Agreement: Before the Mobility;

- Learning Agreement: During the Mobility;

- Learning Agreement: After the Mobility;

- Как се попълва Learning Agreement: указания & видеоклип: Tips for students completing Erasmus+ Learning Agreement

Grant Agreement for Studies EN

Grant Agreement for Studies BG & Указания за попълване на индивидуалния договор;

- Декларация за защита на личните данни;

- Еразъм студентска харта

_________________________________________

 

- Доклад за акредитиране на курсове в НБУ