Програма Еразъм+ 2014/2021

Студентска мобилност с цел обучение

Еразъм студентска мобилност с цел обучение (СМО) представлява период на обучение в партниращо висше училище в чужбина. Този период е част от програмата за обучение на студента, завършваща с някоя от следните степени: бакалавърска, магистърска или докторска степен. Мобилността е необходимо да отговаря на обучението на студентите и техните потребности за личностно развитие.

Продължителността на мобилността е от 3 до 12 месеца (един или два семестъра) по време на всяка степен на обучение.

За периода на своята мобилност студентите получават Еразъм грант: финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в стандарта на живот в чужбина. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите. Изчислява се като месечна ставка, която се определя всяка година.

Обща информация и условия за кандидатстване

 

 Пътеводител на Еразъм студента, който носи кратка, но важна информация относно Еразъм+ мобилността

 

 

СТУДЕНТСКА ЕРАЗЪМ КАМПАНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 ЕРАЗЪМ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В НБУ:

 

  • 29 ноември 2019 г. (петък) от 14:40 ч. до 16:10 ч. в 214 аудитория „Проф. Пламен С. Цветков“, корпус 1
    Акценти: Международно измерение на програма „Еразъм+“, студентска мобилност с цел обучение и с цел практика, среща с представители на Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) и Европейската студентска мрежа „Еразъм“ (Erasmus Student Network Bulgaria – NBU).
  • 10 януари 2020 г. (петък) от 14:40 ч. до 16:10 ч. в зала 408, корпус 2
    Акценти: Международно измерение на програма „Еразъм+“, студентска мобилност с цел обучение и с цел практика.
  • 06 март 2020 г. (петък) 
    Акценти: Еразъм конкурс за студентска мобилност с цел обучение.

 

 

ЕРАЗЪМ КОНКУРС 2020/2021 г.

 

I. КРЪГ

Подаване на документи: от 02.03.2020 г. до 01.04.2020 г.

 

- Формуляр за кандидатстване;

- Академична / обща справка: с общ успех минимум мн. добър (4,50) въз основа на всички взети изпити по програма до момента;

- Владеене на чужд език: минимум ниво В1 с успех мин. (4,50). Признават се международно валидни сертификати или ниво, покрито в НБУ.

 

Обявяване на резултатите от I. кръг: 17.04.2020 г. (на информационното табло до Еразъм офиса, корпус 1, офис 204)

 

II. КРЪГ

Интервю по департаменти: 20.04.2020 г. до 30.04.2020 г.

Резултати по департаменти: 05.05.2020 г.

 

III. КРЪГ

Кандидатстване към приемащия университет

- След преминаване на първи и втори кръг студентите биват номинирани от Еразъм офиса на НБУ към избраните от тях университети.

- След номиниране студентите имат задължението да подадат необходимите документи, изисквани от приемащия университет като спазват посочените срокове и условия.

 

* * *

 

 

Документи за Еразъм+ мобилност

- Презентация "Аз съм Еразъм студент";

- Learning Agreement: Before the Mobility;

- Learning Agreement: During the Mobility;

- Learning Agreement: After the Mobility;

- Как се попълва Learning Agreement: указания & видеоклип: Tips for students completing Erasmus+ Learning Agreement

Grant Agreement for Studies EN

- Декларация за защита на личните данни;

- Grant Agreement for Studies BG & Указания за попълване на индивидуалния договор;

 

- Еразъм студентска харта

_________________________________________

 

- Доклад за акредитиране на курсове в НБУ