Програма Еразъм+ 2014/2021

Студентска мобилност с цел практика

Студентската мобилност с цел практика представлява реализиране на стаж/практика в предприятие или друго работно място в чужбина. За да се гарантира високо качество на дейностите с максимален ефект върху студентите, практиката трябва да отговаря на обучението на студентите и техните потребности за личностно развитие.

Практиката може да бъде реализирана и в трите степени на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска степен) с продължителност от 2 до 12 месеца за всяка степен. Наскоро завършилите висше образование студенти могат да участват в този вид мобилност като кандидатстването трябва да бъде осъществено докато участниците все още имат студентски права, а практиката да се реализира до една година от тяхното завършване.

Селекцията на Еразъм студентите с цел практика в НБУ е децентрализирана. Извършва се по документи и след интервю в департамента. След приключване на селекцията в НБУ кандидатите трябва да бъдат одобрени и от приемащата институция и да получат Letter of Invitation.

За повече възможности и помощ при намирането на фирма с цел извършване на практика, можете да се обърнете и към Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО).

 

Документи за сключване на договор с фирма:


Условия за кандидатстване:

  • За участие в конкурса се допускат редовни студенти на НБУ след завършен втори семестър и с взети всички изпити по програма до момента. За студентите в магистърски и докторски програми се изисква завършен първи семестър от магистърската или докторската програма;
  • Минималната продължителност на периода на студентската мобилност с цел практика е 2 месеца, а максималната продължителност – 12 месеца;
  • Мобилностите трябва да бъдат реализирани в периода 01/10/2016 – 30/09/2017 г.


Документи за кандидатстване:

  • Академична / обща справка с общ успех минимум мн. добър (4,50) въз основа на всички взети изпити по програма до момента;
  • Европас автобиография на английски език;
  • Формуляр за кандидатстване;
  • Владеене на чужд език: мин. ниво В1 с успех мин. 4,50. Признават се международно признати сертификати или ниво, покрито в НБУ;
  • Декларация за защита на личните данни.


Документи за осъществяване на мобилността: