facebook

Програма Еразъм+ 2021/2027

Студентска мобилност с цел практика

Еразъм студентска мобилност с цел практика (СМП) представлява реализиране на стаж / практика в предприятие или друго работно място в чужбина. За да се гарантира високо качество на дейностите с максимален ефект върху студентите, практиката трябва да отговаря на обучението на студентите и техните потребности за личностно развитие. Практиката може да бъде реализирана и в трите степени на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска степен).

 

 Пътеводител на Еразъм студента, който носи кратка, но важна информация относно Еразъм+ мобилността

 

 

 

ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024 ГОДИНА НБУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

 

 Условия за кандидатстване (право на участие имат):

 

 • Редовни студенти на НБУ след завършен втори семестър и с взети всички изпити по програма до момента. За студентите в магистърски и докторски програми се изисква завършен първи семестър от магистърската или докторската програма;
 • Общ успех минимум (4,50);
 • Владеене на работния език, на който ще се провежда практиката – минимум ниво В1, като се признава нивото, покрито в НБУ или следва да представите международно признат сертификат.

 

 Документи за кандидатстване:

 • Обща справка, заверена от отдел „Студенти“ (Студентски център, корпус 1, централно фоайе), която да удостоверява всички взети изпити по програма до момента на кандидатстването с успех минимум (4,50);
 • Европас автобиография на английски език;
 • Формуляр за кандидатстване;
 • Документ за владеене на работния език на практиката.
 • Letter of Invitation, което се издава от фирмата и удостоверява, че студентът е приет за Еразъм практика от тяхна страна.

 

Продължителност на мобилността: от 2 до 12 месеца в периода до 31.07.2025 г.

Пример: Ако студентът е провел Еразъм студентска мобилност с цел обучение с период от един семестър, той / тя има право на още 6 месеца мобилност с цел практика в същата степен на обучение.

 

Селекция:

 • Конкурсът е децентрализиран; документите за кандидатстване се подават към съответния департамент в НБУ; сроковете за кандидатстване са гъвкави с оглед на възможностите на студента. Селекцията се извършва след интервю в департамента;
 • Департаментите в НБУ не предлагат списък с фирми, което от своя страна дава възможност на студентите да осъществят практиката си във фирма / организация / компания, към която проявяват интерес. НБУ трябва да сключи договор със съответната фирма, след което студентите кандидатстват към департамента си и след успешна селекция се подготвя заминаването.

 

Студентската мобилност с цел практика дава възможност на т. нар. наскоро завършили студенти също да осъществят мобилност. Пример: Вие сте магистър, четвърти, дипломантски, семестър. Ще защитавате магистърската си теза по време на този семестър. В такъв случай може да кандидатствате за СМП преди датата Ви на защита, докато все още имате студентски права. Кандидатствате, бивате селектирани, но реализирате мобилността си до една година от датата Ви на защита, като обаче, мобилността трябва да приключи до 31.07.2025 г.

 

 

Размер на Еразъм грантовете за 2023/2024 г.:

Приемаща страна

Сума в евро на месец

Дания, Финландия, Исландия, Швеция, Ирландия, Лихтенщайн, Норвегия, Люксембург, Исландия

  824,00

Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Португалия, Италия, Австрия, Франция, Малта, Нидерландия,

  824,00

Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Турция, Словения, Северна Македония, Чешка република, Хърватия, Сърбия

  756,00

 

 

Консорциумът АПАО (Асоциация за подпомагане на академичната общност) улеснява студентите при намирането на подходяща фирма за реализирането на практиката. На техния сайт е публикуван списък с фирми, като при избора си студентът следва да обърне внимание на предмета на дейност на фирмата, който трябва да бъде тясно обвързан със специалността, която изучава в НБУ. Кандидатстването за стажа първо се извършва от НБУ на ниво департамент и с посочените документи за кандидатстване. След като студентът бъде селектиран, Еразъм офисът предава документите на колегите от АПАО и оттам нататък мобилността се администрира от Консорциума.

 

Представяме на вниманието Ви полезни и безплатни платформи за търсене и намиране на стажове в Европа:

- Erasmus Student Network - http://ErasmusIntern.org 

- AIESEC- aiesec.org 

- Animafest - https://www.animafestexperience.net/internshipsabroad/

-EURES - https://ec.europa.eu/eures/

- Globalplacement - http://globalplacement.com

- Training Experience - www.trainingexperience.org

https://www.european-funding-guide.eu/internship
- United Nations - https://www.un.org/dgacm/en/content/internships
- Praxis - www.praxisnetwork.eu

- StepStone - https://www.stepstone.de/

EFG - https://www.european-funding-guide.eu/internship

ESPA- https://www.espauk.com/internships/

JobTrust - www.jobtrust.gr

PIC Management - https://www.pic-management.com/

Испания:

- Trainee+Up - https://www.traineeup.com/en/

- Български училища в Мадрид - https://bguchilishtemadrid.wordpress.com/

- MAD ADS - https://www.madads.es/

Словакия:

- Placementslovakia - http://placementslovakia.com

 - Johnsoncontrols - http://bit.ly/2tnQpeh 

Гърция:

JobTrust - www.jobtrust.gr

Германия:

- Direktorenhaus - www.direktorenhaus.com - презентации PDF (тук)

Англия:

-InternshipUK- http://internship-uk.com 
-WikiJob-  www.wikijob.com
- WikiJob -  https://www.wikijob.co.uk/features/useful-resources/10-best-uk-job-boards-2020

 

Документи

 

 • За сключване на договор между НБУ и фирма-партньор:
 1. Letter of Intent: Писмо за намерения, което се подписва от НБУ и фирмата-партньор;
 2. Declaration for eligible organizations: подписва се от фирмата-партньор.

 

 •  За осъществяване на мобилност от страна на студента:
 1. Learning Agreement for Traineeship Before the Mobility & Указания за попълване;
 2. Learning Agreement for Traineeship After the Mobility;
 3. Grant Agreement for Traineeship EN;
 4. Grant Agreement for Traineeship BG .